Tandoori Mixed Grill

Assorted tandoori items grilled in clay oven. (tandoori chicken, chicken tikka, lamb chop, malai kabab, shrimp and nili kabab)